MacOS ssh

Iš Žinynas.
10:44, 19 kovo 2020 versija, sukurta \dev\null (Aptarimas | indėlis) (Naujas puslapis: == Auto keychan supportas == Pažiūrim ar "private key" yra encryptintas cat ~/.ssh/id_rsa | head -2 Jeigu gaunam rezultatą Proc-Type: 4,ENCRYPTED Tuomet decryptinam openssl...)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search

Auto keychan supportas

Pažiūrim ar "private key" yra encryptintas

cat ~/.ssh/id_rsa | head -2

Jeigu gaunam rezultatą

Proc-Type: 4,ENCRYPTED

Tuomet decryptinam

openssl rsa -in ~/.ssh/id_rsa -out ~/.ssh/id_rsa.decrypted

Uždedam normalias teises

chmod 600 ~/.ssh/id_rsa.decrypted

Sudedam decryptinta key į ~/.ssh/config

Host *  
   IdentityFile ~/.ssh/id_rsa.decrypted  
   IgnoreUnknown UseKeychain  
   UseKeychain yes  
   AddKeysToAgent yes

Turi veikti ir nebeprašyti decryptinimo slaptažodžio kiekvieną kart jungiantis, sistemai pasileidus iš naujo.