4G Modem Linux

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

Pigus 4G LTE Modemas su Linux viduje!

Usb4gmodemlinux cover1.jpg Usb4gmodemlinux cover2.jpg Usb4gmodemlinux cover3.jpg Usb4gmodemlinux uncovered2.jpg 4g modem lte MG 6414.jpg

Reikalingos priemonės:

Linux įdiegiame įrankius android-tools-adb ir android-tools-fastboot

apt-get install android-tools-adb android-tools-fastboot

Paleidžiame adb serverį

adb start-server

Perkrauname į bootloader režimą

adb reboot bootloader

Jeigu šio veiksmo nepavyksta padaryti, galbūt jūsų Linux distribucija per sena/galimi usb konfliktai, patartina pabandyti kitame kompiuteryje su skirtinga konfigūracija tiek hardware tiek OS. Esmė, kad pajungius USB modem turi aptikti kaip android įrenginį, dmesg komandos iškarpa apačioje:

Usb4gmodemlinux dmesg detection.png

Persikrovus į bootloader režimą tesiame toliau:

unzip base-generic.zip
cd base
./flash.sh
cd ..
unzip debian.zip
cd debian
./flash.sh

Viskas, įrenginys perflashintas, galime pasijungti į jį su komanda:

adb shell

Usb4gmodemlinux flashingprogress.png

Paveikslėlyje matomas flashinimo progresas.

Usb4gmodemlinux cpuinfo.png

Paveikslėlyje matoma įrenginio procesorių informacija.

4G LTE Linux[keisti]

Posakis, kad Linux veikia visur yra teisingas, tik ant Linux paskui nebeveikia niekas. Taip ir su šiuo įrenginiu. 4G palaikymas eksperimentinis ir dar nepadarytas, bet su keliomis išimtimis gali priversti įrenginį dirbti. Reiktų įdiegtoje GNU/Debian Linux distribucijoje atnaujinti modemo sąsajos aprašus (firmware). Parsisiunčiame šį failą ir įdedame jį į irenginį, sftp ar scp pagalba, pvz.:

scp firmware-ok.tar.gz 192.168.68.1:/root/

Tuomet prisijungę per ssh išarchyvuojame ir perkeliame reikiamus failus.

tar xzf firmware-ok.tar.gz
cd firmware
mv modem.* /lib/firmware/
mv mba.mbn /lib/firmware/
mv modem_pr/mcfg/configs/mcfg_sw/generic/eu/ee/commerci/mcfg_sw.mbn /lib/firmware/

Pastarasis Estiškas konfigas, galima pabandyti ir kitus, bet palaikymas nėra oficialiai patvirtintas. Tuomet mums reikia išjungti ir įjungti įrenginį, ištraukti iš maitinimo ir vėl įjungti. Įsikrovus OS toliau galime bandyti prikelti modemą.

systemctl stop ModemManager && qmicli -d /dev/wwan0qmi0 --uim-sim-power-off=1 && qmicli -d /dev/wwan0qmi0 --uim-sim-power-on=1 && systemctl start ModemManager 
nmcli con up modem

Statusą galima matyti komanda:

mmcli -m 0 

4gmodemstatus mmcli.png

Jeigu prisijungti nepavyksta žiūrime sistemos logus:

journalctl -f

Randame įraša modem-broadband[wwan0qmi0]: failed to connect modem: Network timeout, tuomet perkrauname sistemą ir bandome vėl.