Apache

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

Versijos bei pavadinimo falsifikavimas[keisti]

Norint pakeisti Apache pavadinimą į kitą pvz.: Microsoft ISS reikia įjungti "mod_security" modą

# a2enmod mod-security

bei parašyti šias eilutes į Apache konfigūracijos failą:

ServerTokens OS
SecServerSignature Microsoft-IIS/8.5

Tai nuslėps ne tik įjungtų modulių rodymą bet ir pakeis patį apache pavadinimą į Microsoft ISS. Jeigu naudojate PHP taip pat galite išjungti jo informaciją į php.ini įrašius šią eilutę:

expose_php = Off 

Norint patikrinti kokia yra Apache versija iš HTTP GET headerio rašome:

# lynx -head -mime_header http://serveris.lt | grep Server

Pritaikymas didesnems apkrovoms[keisti]

mods-enabled/mpm_prefork.conf

<IfModule mpm_prefork_module>
 StartServers    50
 MinSpareServers   15
 MaxSpareServers   25
 MaxClients     225
 MaxRequestsPerChild 0
</IfModule>

Kernel parametrai, recyclinti TIME_WAIT

sysctl -w net.ipv4.tcp_tw_recycle=1
sysctl -w net.ipv4.tcp_tw_reuse=1


ĮSPĖJIMAS
Šis puslapis pažymėtas kaip nebaigtas. Jo turinyje gali trūkti informacijos apie aprašytus informacijos panaudojimus bei esminiai trūkumai kurie gali trūkdyti juos realizuoti.