Captcha

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

CAPTCHA - (angl. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) – testas, naudojamas kompiuteriuose ir skirtas nustatyti ar naudotojas yra žmogus, ar ne.