Esp32

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

ESP32-WROOM-32D[keisti]

ESP32-DEV-KIT-DevKitC-v4-pinout-mischianti.jpg

109daa6ac80658fdf693d6f8c9d47f7f5f2a88da.png

Serial to wifi[keisti]

Patogus interfeisas, debuginti nutolusius įrenginius, paprasta kaip du pirštus...

 • Perflashiname
 • Atresetiname
 • Pajungiame UART prie norimo įrenginio naudodami pinus RX (PIN G16) TX (PIN G17) jungiant prie kitų uart įrenginių reikia sumaišyti TX/RX vietomis. Taip pat pajungti GND ir jeigu reikia maitinimą 3V3.
 • esp32 prisijungęs prie wifi bus pasiekiamas per mdns kaip wifi-serial.
 • Jungiamės telnet <esp32-hostas-wifi-tinkle> 23 t.y telnet wifi-serial 23

Arduino IDE reikia sudiegti papildomus esp32 boardus, pasirinkti tools > Board > ESP32 Arduino > ESP32 Dev Module. Prijungti esp32 microusb kabeliu ir pasirinkti portą tools > port. Tuomet Sketch > Upload.

Kodas:

#include "BluetoothSerial.h"
#include <esp_wifi.h>
#include <WiFi.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include <esp_task_wdt.h>


#define WDT_TIMEOUT 10
#define XFER_CHUNK_SIZE 256

#define SERIAL_TCP_PORT 23
const char* ssid = "wifi pavadinimas";
const char* password = "slaptažodis";
const char* mdns_name = "wifi-serial";

WiFiServer wifiServer(SERIAL_TCP_PORT);

#define RXD2 16 // G16
#define TXD2 17 // G17


void setup() {
 Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
 Serial2.setRxBufferSize(8192);
 Serial.begin(115200);

 delay(1000);

 Serial.println("Configuring WDT...");
 esp_task_wdt_init(WDT_TIMEOUT, true); //enable panic so ESP32 restarts
 esp_task_wdt_add(NULL); //add current thread to WDT watch

 delay(1000);

 WiFi.setHostname(mdns_name);
 WiFi.begin(ssid, password);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.println("Connecting to WiFi..");
 }

 Serial.println("Connected to the WiFi network");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 wifiServer.begin();

 if (!MDNS.begin(mdns_name)) {
  Serial.println("Error starting mDNS");
  return;
 }

 delay(500);
 ArduinoOTA.begin();
 Serial.println("Done with everything");
}


int last = millis();
void loop() {
 ArduinoOTA.handle();

 // resetting WDT every 1s
 if (millis() - last >= 1000) {
  Serial.println("Refreshing...");
  esp_task_wdt_reset();
  last = millis();
 }
 WiFiClient client = wifiServer.available();
 if (client) {
  while (client.connected()) {
   int bytes_sent = 0;
   while (client.available() > 0) {
    //Serial.println("Receiving data");
    char c = client.read();
    Serial2.write(c);
    if (bytes_sent++ > XFER_CHUNK_SIZE) {
     break;
    }
   }
   delay(25);
   int bytes_recvd = 0;
   while (Serial2.available()) {
    //Serial.println("Sending data");
    client.write(Serial2.read());
    if (bytes_recvd++ > XFER_CHUNK_SIZE) {
     break;
    }
   }
   if (millis() - last >= 1000) {
    Serial.println("Resetting WDT...");
    esp_task_wdt_reset();
    last = millis();
   }
   delay(25);
  }
  client.stop();
  Serial.println("Client disconnected");
  delay(25);
  if (!client.connected()) {
   int bytes_recvd = 0;
   while (Serial2.available()) {
    //Serial.println("Sending data");
    Serial2.read();
    if (bytes_recvd++ > XFER_CHUNK_SIZE) {
     break;
    }
   }
  }
  // Reboot after a disconnect, to get rid of any cruft
  while(1);
 }
 else { // Empty the serial port buffer if there's no client connected
  int bytes_recvd = 0;
  while (Serial2.available()) {
   //Serial.println("Sending data");
   Serial2.read();
   if (bytes_recvd++ > XFER_CHUNK_SIZE) {
    break;
   }
  }
 }
 delay(25);
}

Nepamirštame kode pakeisti wifi pavadinimo ir slaptažodžio.

Kodo šaltinis čia.