FreeBSD Paketų sistema

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

FreeBSD paketų sistema tai paketų valdymas įrankiais diegimas/pašalinimas, informacija ir kitos funkcijos. Paketai gali būti diegiami iš lokalaus repozitoriaus CD/DVD/Tinklas arba iš tolimųjų resursų http/ftp serverių. Tai patogus įrankis binariniams paketams įdiegti (nereikia kompiliuoti).


pkg_add[keisti]

Įrankis skirtas paketų įdiegimui


Paketo įdiegimas lokaliai nurodant failą

pkg_add lsof-4.56.4.tgz

Jeigu neturite paketų šalia galite juos įdiegti iš ftp serverio. Komanda -r nurodo, kad paketas būtų siunčiamas iš serverio taip pat nustatoma, kad paketas tiktų dabartinei jūsų FreeBSD versijai bei būtų naujas. Paketas atsiunčiamas ir įdiegiamas neužduodant nei vieno klausymo.

pkg_add -r lsof

Kai paketas diegiamas iš interneto prie jo nereikia rašyti versijos numerio, pkg_add paketą atsius naujausią.

Paketai platinami .tgz .tbz formatais. Juos galima rasti puslapyje arba FreeBSD CD-ROM distribucijoje. Kiekviename FreeBSD CD yra /packages - paketų katalogas. Paketų išdėstymas panašus kaip portų. Kiekviena kategorija turi savo katalogą, visus paketus galima rasti All kataloge. Katalogų struktūra atitinką portų struktūrą. Portai ir paketų sistema bendradarbiauja, kad sukurtų paketų valdymo visumą bei centralizuotą valdymą.

pkg_delete[keisti]

Įrankis skirtas pašalinti įdiegtą paketą iš sistemos

pkg_delete xchat-1.7.1

Pastaba: pkg_delete reikalauja pilno paketo pavadinimo su versijos numerio. Paketo versiją galite pažiūrėti panaudoję pkg_version įrankį. Norint paprastai ištrinti paketą su bet kokia versija vykdykite šia komandą

pkg_delete xchat\*

Visi paketai kurie prasideda pavadinimu xchat bus pašalinti iš sistemos.

pkg_info[keisti]

Įrankis skirtas pažiūrėti įdiegtus paketus bei jų versijas

pkg_info
 cvsup-16.1     A general network file distribution system optimized for CV
 docbook-1.2     Meta-port for the different versions of the DocBook DTD


pkg_version[keisti]

Įrankis skirtas peržiūrėti paketų versijas bei palyginti

Šis įrankis gali palyginti paketų versijas su esančiomis portų medyje ir parodyti kuriuos paketus reikia atnaujinti.

Ši komanda parodo jog cvsup bei docbook paketų versijos sutampa su portų tai reiškia, kad šie paketai yra naujausi ir naujesnių versijų kol kas nėra.

pkg_version
 cvsup            =
 docbook           =

Simbolių reikšmės

= 	Įdiegta paketo versija atitinka versiją kuri yra portų medyje.
< 	Įdiegta versija yra senesnė negu portų medyje esanti versija.
> 	Įdiegta versija yra naujasnė negu portų medyje (Portai turbūt yra pasenę, rekomenduotina atnaujinti)
? 	Paketo nepavyko rasti portų indekse, tai galėjo atsitikti dėl to, kad portų medis buvo pašalintas arba sugadinas.
* 	Egzistuoja kelios įdiegto paketo versijos.

PASTABA! Nepamirškite nuolat atnaujinti portų medį, kad pkg_version informacija būtų tiksli apie naujausias versijas. Platesnę informaciją apie portų atnaujinimą galite rasti čia