Lirc

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

LIRC (Linux infraraudonųjų spindulių nuotolinis valdymas) (angl. Linux Infrared remote control) yra atviro kodo programinė įranga kuri leidžia vartotojams priimti ir siųsti infraraudonuosius signalus naudojantis GNU/Linux. Su Lirc ir infraraudonųjų spindulių imtuvu vartotojas gali valdyti kompiuterį su beveik bet kokiu nuotolinio valdymo pultu (pvz.: TV valdymo pultas, arba DVD). Lirc neturi grafinės vartotojo sąsajos bet tam yra sukurtos kitos pvz.: KDELirc.


lirc įdiegimas[keisti]

lirc diegimas gentoo sistemoje[keisti]

# LIRC_DEVICES="all" emerge -av lirc

lirc diegimas ubuntu/debian sistemose[keisti]

# sudo apt-get install lirc

lirc diegimas CentOS/Red-Hat sistemose[keisti]

# yum install lirc

lirc diegimas FreeBSD sistemoje[keisti]

# pkg_add -rv lirc

lirc konfigūravimas[keisti]

Įdiegę sužinokite kuris yra jūsų įrenginys, mano pavyzdžiu tai

# lsusb
 Bus 001 Device 104: ID 148f:5370 Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless Adapter
 Bus 001 Device 004: ID 048d:1336 Integrated Technology Express, Inc. SD/MMC Cardreader
 Bus 002 Device 002: ID 073a:2230 Chaplet Systems, Inc. infrared dongle for remote
 Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
 Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

Šis:

 Bus 002 Device 002: ID 073a:2230 Chaplet Systems, Inc. infrared dongle for remote

Leidžiame:

# cat /proc/bus/input/devices
I: Bus=0003 Vendor=073a Product=2230 Version=0110
N: Name="HID 073a:2230"
P: Phys=usb-0000:00:02.0-1/input0
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input4
U: Uniq=
H: Handlers=sysrq kbd mouse1 event4 
B: PROP=0
B: EV=10001f
B: KEY=4c37fff072ff32d bf54445600000000 ffffffffff 30c100b17c007 ffa67bfad951dfff febeffdfffefffff fffffffffffffffe
B: REL=343
B: ABS=100030000
B: MSC=10

Atkreipkite dėmesį į "H: Handlers=sysrq kbd mouse1 event4" eilutę. Mūsų įrenginį galėsime pasiekti panaudoję "/dev/input/event4" event interfeisą. Atidarome /etc/lirc/hardware.conf ir įrašome šias eilutes:

START_LIRCD="true"
REMOTE_LIRCD_CONF="/etc/lirc/lircd.conf"

Išsaugome ir atidarome kitą failą "/etc/lirc/lircd.conf ir tuomet galima panaudoti mano įrenginio konfiguraciją arba paimti pilną

begin remote
name ChapletSystem
bits 32
begin codes
POWER  0x40004 0x80010074
RADIO  0x40004 0x8001001e
TV    0x40004 0x80010014
DVD   0x40004 0x80010031
MUSIC  0x40004 0x80010032
PHOTO  0x40004 0x80010017
VIDEO  0x40004 0x80010012
DVD_MENU     0x40004 0x8001002f
MUTE   0x40004 0x80010042
BACK   0x40004 0x8001000e
GUIDE  0x40004 0x8001003b
VOLUME_UP    0x40004 0x80010073
VOLUME_DOWN   0x40004 0x80010072
CHANNEL_UP    0x40004 0x80010068
CHANNEL_DOWN  0x40004 0x8001006d
ARROW_UP     0x40004 0x80010067
ARROW_DOWN   0x40004 0x8001006c
ARROW_LEFT    0x40004 0x80010069
ARROW_RIGHT   0x40004 0x8001006a
ENTER  0x40004 0x8001001c
RECORD  0x40004 0x8001001d 0x40004 0x80010013
REPEAT  0x40004 0x8001002a 0x40004 0x80010013
PLAY   0x40004 0x8001002a 0x40004 0x80010019
PAUSE  0x40004 0x8001001d 0x40004 0x80010019
STOP   0x40004 0x8001001f
REWIND  0x40004 0x8001002a 0x40004 0x80010020
#FORWARD     0x40004 0x8001002a 0x40004 0x80010021
PREV_TRACK    0x40004 0x8001001d 0x40004 0x80010030
NEXT_TRACK    0x40004 0x8001001d 0x40004 0x80010021
NUMPAD_1     0x40004 0x80010002
NUMPAD_2     0x40004 0x80010003
NUMPAD_3     0x40004 0x80010004
NUMPAD_4     0x40004 0x80010005
NUMPAD_5     0x40004 0x80010006
NUMPAD_6     0x40004 0x80010007
NUMPAD_7     0x40004 0x80010008
NUMPAD_8     0x40004 0x80010009
NUMPAD_9     0x40004 0x8001000a
NUMPAD_0     0x40004 0x8001000b
end codes
end remote
begin remote
 name ChapletSystem
 bits      16
 eps      30
 aeps     100
 one       0   0
 zero      0   0
 pre_data_bits  16
 pre_data    0x8001
 gap     132799
 toggle_bit_mask 0x0
   begin codes
# prasukti atgal backward
#     KEY_B          0x0030
# key esc (9 number)
     KEY_ESC         0x0001
# bus shutdown
     KEY_SHUTDOWN       0x00AC
# left altas [raudona knopke]
     KEY_LEFTALT       0x0038
# number key 3 (windows langas)
     KEY_LEFTMETA       0x007D
# mute knopke
     KEY_MUTE         0x0071
# viena kurini i prieki
     KEY_NEXTSONG       0x00A3
#     KEY_NUMLOCK       0x0045
# number key 7
     KEY_O          0x0018
# play/pause
     KEY_PLAYPAUSE      0x00A4
# atgal per viena kurini
     KEY_PREVIOUSSONG     0x00A5
# stop
     KEY_STOPCD        0x00A6
# tabas
     KEY_TAB         0x000F
   end codes
end remote

Dabar galime leisti daemon'ą

lircd --driver=devinput --device=/dev/input/event4 -n

Kitame lange parašę "irw" komandą žiūrime į klavišų respondus, jeigu koks nors neaptiktas visada galite pasinaudoti komanda "irrecord" ir įrašyti užfiksuotus paspaudimus į konfiguracinį failą:

irrecord -d /dev/input/event4 --driver=devinput /etc/lirc/naujas_konfigas.conf --disable-namespace

Atsiminkite, kad /dev/imput/event4 atitinkamai nuo sistemos ir įrenginių konfigūracijos gali kisti, pvz event3, event4, etc...

Kiti informacijos šaltiniai[keisti]