Lvm

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search
apt-get install lvm2

Paruošiame disk layout[keisti]

Screenshot 2020-01-22 at 07.20.40.png

Sukuriame fizinę žymę[keisti]

pvcreate /dev/sda1

Patikrinam

Screenshot 2020-01-22 at 07.23.49.png

LVM Grupė[keisti]

Sukuriame LVM grupę

vgcreate mini_iscsi /dev/sda1

Patikrinam

Screenshot 2020-01-22 at 07.26.13.png

Loginis skirsnis[keisti]

lvcreate -l 100%FREE -n scsi_storage mini_iscsi

Rezultatas:

Screenshot 2020-01-22 at 07.37.30.png

Sukuriame failų sistemą, loginiame skirsnyje:

mkfs.ext4 -v /dev/mini_iscsi/scsi_storage

Screenshot 2020-01-22 at 07.40.14.png

Papildomas diskas[keisti]

Atėjo poreikis pridėti papildomą diską... Padarome disk layout su fdisk, kaip aprašyta viršuje, tuomet:

pvcreate /dev/sdc1

Pridedame į tą pačią grupę

vgextend mini_iscsi /dev/sdc1

Parašius vgs dabar turėtų rodyti kur kas didesnę talpą, beliko užpildyti ja failų sistema darant praplėtimą:

lvextend --verbose --extents +100%FREE --resizefs /dev/mini_iscsi/scsi_storage

Over 16TB[keisti]

Jeigu mūsų saugykla viršija 16TB ir gauname štai tokį pranešimą:

resize2fs: New size too large to be expressed in 32 bits

Tuomet reikia failų sistemoje įgalinti 64bit adresavimą:

tune2fs -O 64bit /dev/mapper/mini_iscsi-scsi_storage
resize2fs -b /dev/mapper/mini_iscsi-scsi_storage
lvextend --verbose --extents +100%FREE --resizefs /dev/mini_iscsi/scsi_storage

Dėmesio! Jeigu e2fsprogs yra (1.43 ar senesnis), jis gali nepalaikyti 64bit optiono ir grąžinti unsupported žinutę, tuomet reikia įdiegti naujausią e2fsprogs.

Po OS Reinstall (lvm aktyvavimas)[keisti]

apt-get install lvm2
pvscan # parodys fizinį skirsį
vgscan # parodys volume groupą
modprobe dm-mod  # Įgalins branduolio modulį
vgchange -ay # Aktyvuos disus
lvscan # Parodys loginius skirsnius, kuriuos galima primonuoti

Kita info[keisti]

Toliau, galime panaudoti šią šviežiai sukurtą LVM saugyklą kaip iscsi arba nfs tipo saugyklos tinklo resursą.