MacOS ssh

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

ssh keychain supportas (nuo 10.12.2)[keisti]

Sudedam konfigą į ~/.ssh/config

Host *
  AddKeysToAgent yes
  UseKeychain yes
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

Sudedam ssh key į keychain

ssh-add -K ~/.ssh/id_rsa

Tai padarius slaptažodžio nebeprašys įvesti kiekvieną kart jungiantis, sistemai pasileidus iš naujo.