MongoDB

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

Diegimas[keisti]

apt-get install mongodb

Pradžiamokslis[keisti]

Norint naudotis MongoDB shell interpretatoriumi, parašykite "mongo" terminale.

Duombazės[keisti]

show dbs # parodyti visas duomenų bazes
use <db> # prisijungti prie pasirinktos duombazės
db # Parodo dabartine db
db.dropDatabase(); # paleidus dabartineje db, nudropina

Sukuriam db:

use testas;
s = { Name : "testas" }
db.testData.insert( s );

Admin user[keisti]

/etc/init.d/mongodb stop
mongod --port 27017 --dbpath /var/lib/mongodb
mongo
use admin
db.createUser(
{
  user: "adminas",
  pwd: "12345678900",
  roles: [ "root" ]
})
CTRL+D
chown -R mongodb:mongodb /var/lib/mongodb/
/etc/init.d/mongodb start

Prisijungimas:

mongo --username adminas --password 12345678900 --authenticationDatabase admin

Ištrinimas:

use admin
db.dropUser('adminas')

Parodymas useriu:

db.getUsers()
show users 

 Kolekcijos[keisti]

show collections # parodyti visas duombazėje esančias kolekcijas

Irašų paieška[keisti]

coll = db.users;
coll.find( { name: "Joe" } );

php >=7.2.x support[keisti]

pecl install mongodb 

CSV importas i kolekcija[keisti]

mongo
use testas
db.createUser(
 {
  user: "test",
  pwd: "123456789",
  roles: [ { role: "readWrite", db: "testas" } ]
 }
)

Importo komanda:

mongoimport -u test -d testas -c testData --type csv --file 139_file1.csv --fields "email,ip,open,agent"

SQL > MongoDB transitionas[keisti]

http://mongify.com/getting_started.html

Text search ir index'u darymas[keisti]

https://docs.mongodb.com/manual/text-search/