Postfix rate limitai

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

Postfix išsiųstų el. laiškų reitingavimas reikalingas apsisaugojimui nuo jūsų pašto serverio ignoravimo arba užblokavimo didžiuosiuose pašto tiekėjų sistemose tokiose kaip gmail, yahoo ir t.t.

Čia aprašyti gmail limitai. Atitinkamai tinka bet kuriam kitam mail provaideriui.

/etc/postfix/main.cf[keisti]

# The default amount of delay that is inserted between individual deliveries to the same destination; the resulting behavior depends on the value of the corresponding per-destination recipient limit.
smtp-gmail_destination_rate_delay = 12s
# The default maximal number of parallel deliveries to the same destination
smtp-gmail_destination_concurrency_limit = 1
# The default maximal number of recipients per message delivery. 
smtp-gmail_destination_recipient_limit = 2
# Level for parallel delivery to the same destination
smtp-gmail_initial_destination_concurrency=1
transport_maps = regexp:/etc/postfix/transport

/etc/postfix/master.cf[keisti]

smtp-gmail unix -  -  n  -  1  smtp
   -o syslog_name=smtp-gmail

/etc/postfix/transport[keisti]

 /\@gmail\.com$/    smtp-gmail:

Perkraunam postfix[keisti]

Sukuriam transporto mapinimo db:

postmap /etc/postfix/transport

Perkraunam postfix

/etc/init.d/postfix restart

Problemos[keisti]

Jeigu kažkas neveikia išsiaiškinkite ar postix pakompiluotas ir palaiko regular expressionus, komanda:

postconf -m