Procesai zombiai

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

Unix ir Unix tipo operacijų sistemose, procesas zombis arba "defunct" procesas tai procesas kuris baigė savo darbą bet vistiek yra bendroje sistemos procesų lentelėje, jam reikia, kad procesas kuris paleido zombį, nuskaitytų jo išėjimo "exit" statusą. Tokie procesai (zombiai) ilgam lieka procesų lentelėje.

Visus sistemoje esančius zombius parodo komanda

top

Norint parodyti zombių tikslius procesu identifikavimo numerius (PID) galime parašyti šia eilutę

ps aux | awk '{ print $8 " " $2 }' | grep -w Z

Arba norint pamatyti pilnai visą informaciją

ps -Af | grep defunct

Jūs negalite nužudyti (kill) zombių, nes jį jau yra mirę. Jei jų yra per daug tuomet nužudykite arba perkraukite pagrindini (parent) procesa/servisa .

Jūs galite priverstinai nužudyti zombius pagal PID gaute iš viršuje nurodytų komandų, bet ne visada tai pavyksta.

kill -9 4104