RaspberryPI button press

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

Mygtukas reaguoja į paspaudimą ir parašo ekrane tekstą.

Sujungimas[keisti]

Mygtuko prijungimas prie pin 6 ir pin 12

Golang Kodas[keisti]

package main

import (
   . "github.com/cyoung/rpi"
    "fmt"
    "time"
)

func main() {
  WiringPiSetup()
  pin := 12
  go func() {
     last_time := time.Now().UnixNano() / 1000000
     btn_pushed := 0
     for pinas := range WiringPiISR(BoardToPin(pin), INT_EDGE_FALLING) {
       if pinas > -1 {
         n := time.Now().UnixNano() / 1000000
         delta := n - last_time
         if delta > 800 { //software debouncing
            fmt.Println("button pressed")
            last_time = n
            btn_pushed++ 
         }
        }

     }

  }()

  for { 
  // empty cycle
  }

}