Samba

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

Samba yra laisva ir nemokama SMB/CIFS networking protokolo alternatyva, išleista pagal GNU General Public License. Plačiai naudojama UNIX OS tipo operacinėse sistemose kaip Microsoft Windows network file system alternatyva.

Gentoo diegimas[keisti]

emerge -av samba

Konfigūravimas[keisti]

Linux konfigūraciniai samba failai laikomi /etc/samba kataloge, FreeBSD konfigūraciniai samba failai laikomi /usr/local/etc/samba kataloge.

Pavyzdinis konfigūracinis failas pavadintas smb.conf.example kurį galite panaudoti darydami savo konfigą.

Paprastas smb.conf

[global]
  workgroup = WORKSTATION
  netbios name = LINUX_BOX
  server string = Simple server
  security = user
  printcap name = cups
  load printers = yes
  log file = /var/log/samba/samba.%m
  max log size = 50
  log level = 3
  map to guest = bad user
  encrypt passwords = yes
  socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
  dos charset = 775
[public]
  comment = Public Stuff
  path = /home/user/public
  only guest = yes
  public = yes
  writable = no

Žemiau esantis pavyzdys nurodo, jog guest gali peržiūrėti turinį, o Petras gali jį keisti:

[Torrents]
 comment = Downloaded Torrents Storage
 path = /mnt/storage/torrents
 browsable = yes
 guest ok = yes
 read only = no
 read list = guest
 write list = Petras
 create mask = 0755


Paleiskite samba rašydami /etc/init.d/samba start arba freebsd /usr/local/etc/rc.d/samba.sh start