Wget-subnets

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

Galimybė sužinoti visus lietuviškus, užsienio ipv4/ipv6 subnet'us.

 wget -c -O - ftp://ftp.ripe.net/ripe/stats/`date "+%Y"`/delegated-ripencc-`date "+%Y%m"``echo 01`.bz2 |
 bzcat | grep -i   "|LT|ipv4|" | awk -F '|' '{print $4 "/" (32 - log($5)/log(2))}'

Atitinkamai ipv4 galima keisti į ipv6, o LT į kokią RU ir t.t

Skriptą kažkada papastino kopha3 #linux kanale, aitvare. ;-)