Yaft wall

Iš Žinynas.
Jump to navigation Jump to search

yaft yra Linux framebuffer terminalo emuliatorius palaikantis šriftus, fono paveikslėlius ir t.t. Šis scriptas patikrina ar leidžiamas iš "tikro" terminalo, ne nutolusios sesijos. Paleidžia emuliatorių su nurodytu fono paveikslėliu.

#!/bin/bash
# Script requres these binary tools: yaft, idump
# https://github.com/uobikiemukot/yaft
# https://github.com/uobikiemukot/idump

WALL="/root/gentoo-cow-gdm-remake-1920x1080.png"


TTYE=0

case $(tty) in /dev/tty[0-9]*)
    TTYE=1 ;;
esac

if [[ "$TTYE" == 1 ]]; then
echo "Enabling graphical console"
idump "$WALL"; tput civis; YAFT="wall" FRAMEBUFFER="/dev/fb0" yaft
fi